<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 18 listopada 2023

18 listopada 2023

W sobotę 18 listopada 2023 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 88 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 15 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (23,9% ogółu), łódzkie (10,2% ogółu) oraz pomorskie (10,2% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 14 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 18 listopada 2023 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22,7% ogółu), Budownictwo (21,6% ogółu) oraz Transport i gospodarka magazynowa (8,0% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)2022,7%
Budownictwo (PKD F)1921,6%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)78,0%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)78,0%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)66,8%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)55,7%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)55,7%
Edukacja (PKD P)44,5%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)33,4%
Informacja i komunikacja (PKD J)33,4%
Pozostałe910,2%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 59 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (6,8% ogółu), Transport drogowy towarów (5,7% ogółu) oraz Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,5% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 4 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 18 listopada 2023 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (93,2% ogółu), wspólnoty mieszkaniowe (2,3% ogółu) oraz proste spółki akcyjne (2,3% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w sobotę 18 listopada 2023 r. to własność krajowych osób fizycznych (89,8% ogółu) oraz własność zagraniczna (5,7% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych7989,8%
własność zagraniczna55,7%
Pozostałe44,5%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji