<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 18 listopada 2020

18 listopada 2020

W środę 18 listopada 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 556 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,4% ogółu), wielkopolskie (10,6% ogółu) oraz małopolskie (9,9% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w środę 18 listopada 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (19,8% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (19,6% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,3% ogółu).

Budownictwo (PKD F)11019,8%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)10919,6%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)5710,3%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)458,1%
Informacja i komunikacja (PKD J)397,0%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)397,0%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)295,2%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)285,0%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)264,7%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)142,5%
Pozostałe6010,8%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 164 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (7,0% ogółu), Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,8% ogółu) oraz Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,8% ogółu).

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )397,0%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )213,8%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )213,8%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )203,6%
Transport drogowy towarów (PKD )193,4%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )183,2%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )162,9%
Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD )122,2%
Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (PKD )112,0%
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD )112,0%
Pozostałe36866,2%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 13 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w środę 18 listopada 2020 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (73,0% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (18,7% ogółu) oraz stowarzyszenia (1,6% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 4 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w środę 18 listopada 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (74,8% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (2,2% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,4% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych41674,8%
własność prywatna krajowa pozostała122,2%
własność zagraniczna81,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej40,7%
Pozostałe11620,9%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.