<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 18 lipca 2020

18 lipca 2020

W sobotę 18 lipca 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 73 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 15 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,2% ogółu), śląskie (11,0% ogółu) oraz lubelskie (9,6% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 13 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 18 lipca 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (24,7% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,4% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (13,7% ogółu).

Budownictwo (PKD F)1824,7%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)1216,4%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)1013,7%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)79,6%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)56,8%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)56,8%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)45,5%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)45,5%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)34,1%
Informacja i komunikacja (PKD J)22,7%
Pozostałe34,1%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 45 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (11,0% ogółu), Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (8,2% ogółu) oraz Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (6,8% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w jednej grupie w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Jedyna forma prawna, w której prowadzone są podmioty rozpoczynające działalność w sobotę 18 lipca 2020 r., to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (100,0% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w sobotę 18 lipca 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (98,6% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,4% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych7298,6%
własność zagraniczna11,4%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.