<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 17 września 2023

17 września 2023

W niedzielę 17 września 2023 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 49 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 14 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (16,3% ogółu), wielkopolskie (16,3% ogółu) oraz zachodniopomorskie (10,2% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 13 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 17 września 2023 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (26,5% ogółu), Budownictwo (14,3% ogółu) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (12,2% ogółu).

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)1326,5%
Budownictwo (PKD F)714,3%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)612,2%
Informacja i komunikacja (PKD J)36,1%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)36,1%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)36,1%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)36,1%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)24,1%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)24,1%
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (PKD K)24,1%
Pozostałe510,2%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 34 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie instalacji elektrycznych (8,2% ogółu), Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (6,1% ogółu) oraz Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (4,1% ogółu).

Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )48,2%
Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD )36,1%
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD )24,1%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )24,1%
Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )24,1%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD )24,1%
Transport drogowy towarów (PKD )24,1%
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD )24,1%
Działalność prawnicza (PKD )24,1%
Działalność agencji reklamowych (PKD )24,1%
Pozostałe2653,1%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 17 września 2023 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (93,9% ogółu), wspólnoty mieszkaniowe (4,1% ogółu) oraz samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS (2,0% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 4 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w niedzielę 17 września 2023 r. to własność krajowych osób fizycznych (91,8% ogółu), własność zagraniczna (4,1% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (2,0% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych4591,8%
własność zagraniczna24,1%
własność prywatna krajowa pozostała12,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej12,0%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji