<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 17 września 2022

17 września 2022

W sobotę 17 września 2022 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 88 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 15 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (28,4% ogółu), podkarpackie (11,4% ogółu) oraz pomorskie (10,2% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 13 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 17 września 2022 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (21,6% ogółu), Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (19,3% ogółu) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17,0% ogółu).

Budownictwo (PKD F)1921,6%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)1719,3%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)1517,0%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)78,0%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)66,8%
Edukacja (PKD P)55,7%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)44,5%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)44,5%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)33,4%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)33,4%
Pozostałe55,7%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 49 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność prawnicza (9,1% ogółu), Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (6,8% ogółu) oraz Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (6,8% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Dwie najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 17 września 2022 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (96,6% ogółu) oraz wspólnoty mieszkaniowe (3,4% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w sobotę 17 września 2022 r. to własność krajowych osób fizycznych (95,5% ogółu) oraz własność zagraniczna (4,5% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych8495,5%
własność zagraniczna44,5%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji