<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 17 października 2019

17 października 2019

W czwartek 17 października 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 814 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (20,9% ogółu), małopolskie (10,8% ogółu) oraz wielkopolskie (9,2% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 17 października 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (19,5% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (14,7% ogółu) oraz Pozostała działalność usługowa (9,8% ogółu).

Budownictwo (PKD F)15919,5%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)12014,7%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)809,8%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)759,2%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)698,5%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)587,1%
Informacja i komunikacja (PKD J)384,7%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)384,7%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)354,3%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)293,6%
Pozostałe11313,9%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 201 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (6,6% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,9% ogółu) oraz Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (3,3% ogółu).

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )546,6%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )323,9%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )273,3%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )212,6%
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD )202,5%
Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy (PKD )192,3%
Transport drogowy towarów (PKD )182,2%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )182,2%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )162,0%
Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (PKD )141,7%
Pozostałe57570,6%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 19 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 17 października 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (65,0% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (19,8% ogółu) oraz samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS (5,2% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 9 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w czwartek 17 października 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (74,7% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (9,8% ogółu) oraz własność zagraniczna (3,9% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych60874,7%
własność prywatna krajowa pozostała809,8%
własność zagraniczna323,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych91,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej30,4%
własność państwowych osób prawnych30,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,1%
własność samorządowa10,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
Pozostałe769,3%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.