<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 17 marca 2024

17 marca 2024

W niedzielę 17 marca 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 53 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 15 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (20,8% ogółu), małopolskie (11,3% ogółu) oraz podkarpackie (11,3% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 15 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 17 marca 2024 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (13,2% ogółu), Budownictwo (11,3% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,3% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)713,2%
Budownictwo (PKD F)611,3%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)611,3%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)59,4%
Edukacja (PKD P)59,4%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)47,5%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)47,5%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)47,5%
Informacja i komunikacja (PKD J)35,7%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)35,7%
Pozostałe611,3%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 35 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (5,7% ogółu), Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (5,7% ogółu) oraz Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (5,7% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 4 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 17 marca 2024 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (92,5% ogółu), spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (3,8% ogółu) oraz wspólnoty mieszkaniowe (1,9% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w niedzielę 17 marca 2024 r. to własność krajowych osób fizycznych (92,5% ogółu) oraz własność zagraniczna (5,7% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych4992,5%
własność zagraniczna35,7%
Pozostałe11,9%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji