<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 17 maja 2023

17 maja 2023

W środę 17 maja 2023 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 853 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (22,7% ogółu), małopolskie (10,7% ogółu) oraz wielkopolskie (10,0% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w środę 17 maja 2023 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (22,9% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,9% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (8,6% ogółu).

Budownictwo (PKD F)19522,9%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)14416,9%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)738,6%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)667,7%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)627,3%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)576,7%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)485,6%
Informacja i komunikacja (PKD J)404,7%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)394,6%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)323,8%
Pozostałe9711,4%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 197 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (5,5% ogółu), Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (4,0% ogółu) oraz Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (4,0% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )475,5%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )344,0%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )344,0%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )283,3%
Transport drogowy towarów (PKD )242,8%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )242,8%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD )232,7%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )212,5%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )202,3%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD )202,3%
Pozostałe57867,8%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 14 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w środę 17 maja 2023 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (70,5% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (22,3% ogółu) oraz samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS (1,5% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 5 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w środę 17 maja 2023 r. to własność krajowych osób fizycznych (69,3% ogółu), własność zagraniczna (6,9% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (4,0% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych59169,3%
własność zagraniczna596,9%
własność prywatna krajowa pozostała344,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,1%
Pozostałe16719,6%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji