<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 17 maja 2020

17 maja 2020

W niedzielę 17 maja 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 36 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 13 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa śląskie (19,4% ogółu), mazowieckie (19,4% ogółu) oraz łódzkie (11,1% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 10 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 17 maja 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (33,3% ogółu), Budownictwo (27,8% ogółu) oraz Przetwórstwo przemysłowe (11,1% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)1233,3%
Budownictwo (PKD F)1027,8%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)411,1%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)38,3%
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (PKD K)25,6%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)12,8%
Informacja i komunikacja (PKD J)12,8%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)12,8%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)12,8%
Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (PKD R)12,8%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 27 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (16,7% ogółu), Wykonywanie instalacji elektrycznych (8,3% ogółu) oraz Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (5,6% ogółu).

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )616,7%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )38,3%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )25,6%
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD )25,6%
Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD )12,8%
Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD )12,8%
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD )12,8%
Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD )12,8%
Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach (PKD )12,8%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )12,8%
Pozostałe1747,2%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Dwie najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 17 maja 2020 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (97,2% ogółu) oraz wspólnoty mieszkaniowe (2,8% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w jednej grupie w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Jedyna forma własności, która występuje wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w niedzielę 17 maja 2020 r., to własność krajowych osób fizycznych (100,0% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych36100,0%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.