<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 17 listopada 2023

17 listopada 2023

W piątek 17 listopada 2023 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 713 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (20,3% ogółu), wielkopolskie (10,1% ogółu) oraz pomorskie (9,3% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 17 listopada 2023 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (18,8% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17,1% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,9% ogółu).

Budownictwo (PKD F)13418,8%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)12217,1%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)7810,9%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)486,7%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)486,7%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)476,6%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)466,5%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)385,3%
Informacja i komunikacja (PKD J)365,0%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)253,5%
Pozostałe9112,8%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 182 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Transport drogowy towarów (4,5% ogółu), Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (4,5% ogółu) oraz Wykonywanie instalacji elektrycznych (4,2% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 14 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 17 listopada 2023 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (61,7% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (30,9% ogółu) oraz fundacje (1,4% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 4 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w piątek 17 listopada 2023 r. to własność krajowych osób fizycznych (61,0% ogółu), własność zagraniczna (4,9% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (2,0% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych43561,0%
własność zagraniczna354,9%
własność prywatna krajowa pozostała142,0%
własność Skarbu Państwa10,1%
Pozostałe22832,0%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji