<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 17 listopada 2022

17 listopada 2022

W czwartek 17 listopada 2022 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 765 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (23,7% ogółu), śląskie (11,5% ogółu) oraz wielkopolskie (9,4% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 16 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 17 listopada 2022 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17,5% ogółu), Budownictwo (16,6% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,2% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)13417,5%
Budownictwo (PKD F)12716,6%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)8611,2%
Informacja i komunikacja (PKD J)668,6%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)526,8%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)496,4%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)496,4%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)455,9%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)374,8%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)253,3%
Pozostałe9512,4%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 191 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność związana z oprogramowaniem (5,0% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,6% ogółu) oraz Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (3,9% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 16 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 17 listopada 2022 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (61,0% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (32,2% ogółu) oraz fundacje (1,7% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 5 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w czwartek 17 listopada 2022 r. to własność krajowych osób fizycznych (60,8% ogółu), własność zagraniczna (8,1% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (3,0% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych46560,8%
własność zagraniczna628,1%
własność prywatna krajowa pozostała233,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej30,4%
własność państwowych osób prawnych20,3%
Pozostałe21027,5%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji