<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 17 listopada 2020

17 listopada 2020

We wtorek 17 listopada 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 574 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (25,3% ogółu), wielkopolskie (9,9% ogółu) oraz małopolskie (8,9% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 17 listopada 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22,6% ogółu), Budownictwo (17,9% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (12,0% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)13022,6%
Budownictwo (PKD F)10317,9%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)6912,0%
Informacja i komunikacja (PKD J)427,3%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)396,8%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)366,3%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)315,4%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)295,1%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)213,7%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)203,5%
Pozostałe549,4%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 160 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (7,7% ogółu), Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (4,7% ogółu) oraz Transport drogowy towarów (3,8% ogółu).

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )447,7%
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD )274,7%
Transport drogowy towarów (PKD )223,8%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )213,7%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )162,8%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )142,4%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD )132,3%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD )122,1%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )111,9%
Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD )111,9%
Pozostałe38366,7%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 13 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 17 listopada 2020 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (60,6% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (31,9% ogółu) oraz fundacje (1,9% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 5 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 17 listopada 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (63,6% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (2,4% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,6% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych36563,6%
własność prywatna krajowa pozostała142,4%
własność zagraniczna91,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,2%
Pozostałe18432,1%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.