<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 17 czerwca 2019

17 czerwca 2019

W poniedziałek 17 czerwca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 629 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (15,1% ogółu), wielkopolskie (10,4% ogółu) oraz małopolskie (10,3% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 19 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 17 czerwca 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (23,7% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (14,9% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (9,1% ogółu).

Budownictwo (PKD F)38623,7%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)24214,9%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)1489,1%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)1267,7%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1207,4%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)1066,5%
Informacja i komunikacja (PKD J)965,9%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)774,7%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)674,1%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)543,3%
Pozostałe20712,7%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 242 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (4,6% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,4% ogółu) oraz Transport drogowy towarów (3,7% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 21 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 17 czerwca 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (85,5% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (7,4% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (2,0% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 9 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w poniedziałek 17 czerwca 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (91,1% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (2,6% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,7% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych1 48491,1%
własność prywatna krajowa pozostała422,6%
własność zagraniczna271,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych60,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej50,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej40,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej30,2%
własność samorządowa20,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej10,1%
Pozostałe553,4%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.