<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 16 września 2023

16 września 2023

W sobotę 16 września 2023 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 102 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,6% ogółu), małopolskie (11,8% ogółu) oraz pomorskie (9,8% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 14 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 16 września 2023 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17,6% ogółu), Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (12,7% ogółu) oraz Budownictwo (11,8% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)1817,6%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)1312,7%
Budownictwo (PKD F)1211,8%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)109,8%
Informacja i komunikacja (PKD J)98,8%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)87,8%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)87,8%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)76,9%
Edukacja (PKD P)76,9%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)32,9%
Pozostałe76,9%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 66 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność związana z oprogramowaniem (3,9% ogółu), Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (3,9% ogółu) oraz Nauka języków obcych (3,9% ogółu).

Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )43,9%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )43,9%
Nauka języków obcych (PKD )43,9%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )43,9%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )43,9%
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD )32,9%
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD )32,9%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )32,9%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD )32,9%
Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD )22,0%
Pozostałe6866,7%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 5 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 16 września 2023 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (95,1% ogółu), samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS (2,0% ogółu) oraz wspólnoty mieszkaniowe (1,0% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w sobotę 16 września 2023 r. to własność krajowych osób fizycznych (92,2% ogółu), własność zagraniczna (4,9% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (2,0% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych9492,2%
własność zagraniczna54,9%
własność prywatna krajowa pozostała22,0%
Pozostałe11,0%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji