<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 16 września 2020

16 września 2020

W środę 16 września 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 876 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (24,4% ogółu), dolnośląskie (10,0% ogółu) oraz małopolskie (8,0% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w środę 16 września 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (21,3% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,3% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,9% ogółu).

Budownictwo (PKD F)18721,3%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)14316,3%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)10411,9%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)546,2%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)546,2%
Informacja i komunikacja (PKD J)515,8%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)455,1%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)434,9%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)343,9%
Edukacja (PKD P)323,7%
Pozostałe12914,7%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 185 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (4,2% ogółu), Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (4,0% ogółu) oraz Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,0% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 16 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w środę 16 września 2020 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (62,6% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (29,9% ogółu) oraz spółki komandytowe (2,2% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w środę 16 września 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (65,8% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (2,6% ogółu) oraz własność zagraniczna (0,9% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych57665,8%
własność prywatna krajowa pozostała232,6%
własność zagraniczna80,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych40,5%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej30,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,1%
Pozostałe26129,8%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.