<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 16 marca 2024

16 marca 2024

W sobotę 16 marca 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 99 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (25,3% ogółu), śląskie (11,1% ogółu) oraz małopolskie (8,1% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 14 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 16 marca 2024 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (20,2% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (18,2% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (15,2% ogółu).

Budownictwo (PKD F)2020,2%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)1818,2%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)1515,2%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)99,1%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)88,1%
Informacja i komunikacja (PKD J)66,1%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)66,1%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)55,1%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)44,0%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)33,0%
Pozostałe55,1%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 62 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (6,1% ogółu), Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (4,0% ogółu) oraz Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,0% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 4 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 16 marca 2024 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (91,9% ogółu), wspólnoty mieszkaniowe (4,0% ogółu) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (3,0% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 4 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w sobotę 16 marca 2024 r. to własność krajowych osób fizycznych (92,9% ogółu), własność zagraniczna (2,0% ogółu) oraz własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych (1,0% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych9292,9%
własność zagraniczna22,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych11,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej11,0%
Pozostałe33,0%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji