<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 16 marca 2023

16 marca 2023

W czwartek 16 marca 2023 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 591 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (25,4% ogółu), małopolskie (11,2% ogółu) oraz dolnośląskie (9,1% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 16 marca 2023 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (20,1% ogółu), Budownictwo (17,4% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (9,0% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)11920,1%
Budownictwo (PKD F)10317,4%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)539,0%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)467,8%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)447,4%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)437,3%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)335,6%
Informacja i komunikacja (PKD J)325,4%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)244,1%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)183,0%
Pozostałe7612,9%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 171 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (5,1% ogółu), Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (4,6% ogółu) oraz Transport drogowy towarów (4,1% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 13 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 16 marca 2023 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (66,5% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (25,7% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,9% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w czwartek 16 marca 2023 r. to własność krajowych osób fizycznych (61,6% ogółu), własność zagraniczna (7,3% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (2,0% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych36461,6%
własność zagraniczna437,3%
własność prywatna krajowa pozostała122,0%
Pozostałe17229,1%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji