<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 16 maja 2023

16 maja 2023

We wtorek 16 maja 2023 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 916 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,5% ogółu), małopolskie (9,9% ogółu) oraz śląskie (9,0% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 16 maja 2023 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (20,0% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,7% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,4% ogółu).

Budownictwo (PKD F)18320,0%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)14415,7%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)9510,4%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)758,2%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)616,7%
Informacja i komunikacja (PKD J)596,4%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)576,2%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)535,8%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)384,1%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)323,5%
Pozostałe11913,0%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 217 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,4% ogółu), Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (3,5% ogółu) oraz Transport drogowy towarów (3,5% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 19 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 16 maja 2023 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (68,2% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (22,2% ogółu) oraz stowarzyszenia (1,5% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 8 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 16 maja 2023 r. to własność krajowych osób fizycznych (74,9% ogółu), własność zagraniczna (9,3% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (5,8% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych68674,9%
własność zagraniczna859,3%
własność prywatna krajowa pozostała535,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,3%
własność samorządowa20,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,1%
Pozostałe839,1%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji