<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 16 listopada 2023

16 listopada 2023

W czwartek 16 listopada 2023 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 795 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (23,0% ogółu), śląskie (9,1% ogółu) oraz małopolskie (8,8% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 19 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 16 listopada 2023 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (21,1% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17,1% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (9,1% ogółu).

Budownictwo (PKD F)16821,1%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)13617,1%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)729,1%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)567,0%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)506,3%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)465,8%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)425,3%
Informacja i komunikacja (PKD J)374,7%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)374,7%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)374,7%
Pozostałe11414,3%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 183 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (5,5% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (5,5% ogółu) oraz Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (4,3% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 17 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 16 listopada 2023 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (62,8% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (29,1% ogółu) oraz fundacje (2,0% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 7 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w czwartek 16 listopada 2023 r. to własność krajowych osób fizycznych (61,1% ogółu), własność zagraniczna (7,4% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (2,9% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych48661,1%
własność zagraniczna597,4%
własność prywatna krajowa pozostała232,9%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
własność Skarbu Państwa10,1%
Pozostałe22328,1%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji