<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 16 listopada 2022

16 listopada 2022

W środę 16 listopada 2022 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 892 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (22,2% ogółu), wielkopolskie (9,5% ogółu) oraz śląskie (9,5% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w środę 16 listopada 2022 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (18,6% ogółu), Budownictwo (17,7% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,0% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)16618,6%
Budownictwo (PKD F)15817,7%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)9811,0%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)707,8%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)616,8%
Informacja i komunikacja (PKD J)546,1%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)535,9%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)475,3%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)424,7%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)313,5%
Pozostałe11212,6%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 198 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (4,4% ogółu), Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (4,1% ogółu) oraz Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (4,0% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 14 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w środę 16 listopada 2022 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (68,0% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (25,6% ogółu) oraz fundacje (1,2% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 4 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w środę 16 listopada 2022 r. to własność krajowych osób fizycznych (69,4% ogółu), własność zagraniczna (6,7% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (2,5% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych61969,4%
własność zagraniczna606,7%
własność prywatna krajowa pozostała222,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej50,6%
Pozostałe18620,9%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji