<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 16 kwietnia 2021

16 kwietnia 2021

W piątek 16 kwietnia 2021 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 731 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (26,3% ogółu), wielkopolskie (11,9% ogółu) oraz małopolskie (7,4% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 16 kwietnia 2021 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (23,0% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (14,0% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (13,0% ogółu).

Budownictwo (PKD F)16823,0%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)10214,0%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)9513,0%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)557,5%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)496,7%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)405,5%
Informacja i komunikacja (PKD J)334,5%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)324,4%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)324,4%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)304,1%
Pozostałe9513,0%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 184 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,7% ogółu), Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (4,4% ogółu) oraz Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (4,1% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 19 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 16 kwietnia 2021 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (65,9% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (24,5% ogółu) oraz fundacje (2,3% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 8 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w piątek 16 kwietnia 2021 r. to własność krajowych osób fizycznych (72,2% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (3,8% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,5% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych52872,2%
własność prywatna krajowa pozostała283,8%
własność zagraniczna182,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej30,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,3%
własność samorządowa10,1%
własność mieszana w sektorze publicznym z przewagą własności samorządowej10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
Pozostałe14920,4%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.