<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 15 września 2023

15 września 2023

W piątek 15 września 2023 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 1 082 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (20,1% ogółu), wielkopolskie (10,5% ogółu) oraz małopolskie (9,4% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 16 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 15 września 2023 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (21,2% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,2% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,3% ogółu).

Budownictwo (PKD F)22921,2%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)17516,2%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)11110,3%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)928,5%
Informacja i komunikacja (PKD J)706,5%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)615,6%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)605,5%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)504,6%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)454,2%
Edukacja (PKD P)423,9%
Pozostałe14713,6%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 209 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (5,5% ogółu), Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (4,0% ogółu) oraz Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (3,5% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )605,5%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )434,0%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )383,5%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )373,4%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )373,4%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )292,7%
Transport drogowy towarów (PKD )252,3%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD )232,1%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )232,1%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD )222,0%
Pozostałe74568,9%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 21 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 15 września 2023 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (72,2% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (18,4% ogółu) oraz samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS (1,6% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 8 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w piątek 15 września 2023 r. to własność krajowych osób fizycznych (75,0% ogółu), własność zagraniczna (11,0% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (4,9% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych81275,0%
własność zagraniczna11911,0%
własność prywatna krajowa pozostała534,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej50,5%
własność państwowych osób prawnych40,4%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,2%
własność samorządowa10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,1%
Pozostałe857,9%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji