<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 15 września 2023

15 września 2023

W piątek 15 września 2023 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 048 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (20,4% ogółu), wielkopolskie (10,4% ogółu) oraz małopolskie (9,4% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 16 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 15 września 2023 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (21,6% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,9% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,6% ogółu).

Budownictwo (PKD F)22621,6%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)17716,9%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)11110,6%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)837,9%
Informacja i komunikacja (PKD J)696,6%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)615,8%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)565,3%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)484,6%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)434,1%
Edukacja (PKD P)383,6%
Pozostałe13613,0%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 205 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (5,9% ogółu), Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (3,8% ogółu) oraz Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (3,5% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )625,9%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )403,8%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )373,5%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )373,5%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )343,2%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )262,5%
Transport drogowy towarów (PKD )242,3%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )232,2%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD )222,1%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD )222,1%
Pozostałe72168,8%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 18 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 15 września 2023 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (73,1% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (19,0% ogółu) oraz fundacje (1,6% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w piątek 15 września 2023 r. to własność krajowych osób fizycznych (68,6% ogółu), własność zagraniczna (9,7% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (2,7% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych71968,6%
własność zagraniczna1029,7%
własność prywatna krajowa pozostała282,7%
własność samorządowa20,2%
własność państwowych osób prawnych10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,1%
Pozostałe19518,6%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji