<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 15 marca 2020

15 marca 2020

W niedzielę 15 marca 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 111 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 15 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa dolnośląskie (16,2% ogółu), mazowieckie (14,4% ogółu) oraz śląskie (10,8% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 13 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 15 marca 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (20,7% ogółu), Budownictwo (17,1% ogółu) oraz Transport i gospodarka magazynowa (11,7% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)2320,7%
Budownictwo (PKD F)1917,1%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)1311,7%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)119,9%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)109,0%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)98,1%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)76,3%
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (PKD K)43,6%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)43,6%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)32,7%
Pozostałe87,2%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 66 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (7,2% ogółu), Działalność taksówek osobowych (7,2% ogółu) oraz Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (5,4% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 4 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 15 marca 2020 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (92,8% ogółu), spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (4,5% ogółu) oraz inne niepubliczne jednostki organizacyjne systemu oświaty (1,8% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w niedzielę 15 marca 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (96,4% ogółu) oraz własność zagraniczna (3,6% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych10796,4%
własność zagraniczna43,6%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.