<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 15 maja 2024

15 maja 2024

W środę 15 maja 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 329 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (20,2% ogółu), małopolskie (11,1% ogółu) oraz śląskie (10,4% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w środę 15 maja 2024 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (20,3% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17,4% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (12,4% ogółu).

Budownictwo (PKD F)27020,3%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)23117,4%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)16512,4%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)987,4%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)967,2%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)866,5%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)654,9%
Informacja i komunikacja (PKD J)574,3%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)523,9%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)493,7%
Pozostałe16012,0%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 218 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (5,2% ogółu), Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (4,3% ogółu) oraz Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (3,5% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 15 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w środę 15 maja 2024 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (71,4% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (22,3% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,6% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 4 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w środę 15 maja 2024 r. to własność krajowych osób fizycznych (67,5% ogółu), własność zagraniczna (6,7% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,7% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych89767,5%
własność zagraniczna896,7%
własność prywatna krajowa pozostała221,7%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
Pozostałe32024,1%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji