<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 15 maja 2020

15 maja 2020

W piątek 15 maja 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 813 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (15,3% ogółu), wielkopolskie (10,3% ogółu) oraz małopolskie (10,2% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 15 maja 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (22,4% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (18,2% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (9,3% ogółu).

Budownictwo (PKD F)18222,4%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)14818,2%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)769,3%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)647,9%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)587,1%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)516,3%
Informacja i komunikacja (PKD J)415,0%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)404,9%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)323,9%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)243,0%
Pozostałe9711,9%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 198 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (5,3% ogółu), Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (4,1% ogółu) oraz Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (3,8% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 14 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 15 maja 2020 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (76,9% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (15,1% ogółu) oraz wspólnoty mieszkaniowe (1,6% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 7 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w piątek 15 maja 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (83,0% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (1,8% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,4% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych67583,0%
własność prywatna krajowa pozostała151,8%
własność zagraniczna111,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej20,2%
Pozostałe10312,7%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.