<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 15 maja 2019

15 maja 2019

W środę 15 maja 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 541 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (17,7% ogółu), małopolskie (9,7% ogółu) oraz śląskie (9,5% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie27217,7%
małopolskie1499,7%
śląskie1469,5%
wielkopolskie1328,6%
dolnośląskie1288,3%
pomorskie946,1%
łódzkie915,9%
podkarpackie875,6%
lubuskie754,9%
kujawsko-pomorskie664,3%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 19 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w środę 15 maja 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (23,6% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,9% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,0% ogółu).

Budownictwo (PKD F)36423,6%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)26016,9%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)15410,0%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)1227,9%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)1046,7%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1036,7%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)865,6%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)624,0%
Informacja i komunikacja (PKD J)593,8%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)422,7%
Pozostałe18512,0%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 263 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,3% ogółu), transport drogowy towarów (4,0% ogółu) oraz fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (3,7% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)664,3%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)614,0%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)573,7%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)493,2%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)402,6%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)362,3%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)352,3%
Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z)352,3%
Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z)312,0%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)301,9%
Pozostałe1 10171,4%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 14 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w środę 15 maja 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (83,5% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (9,1% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z kodeksem cywilnym (2,4% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą1 28683,5%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1409,1%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym372,4%
spółki komandytowe181,2%
stowarzyszenia161,0%
wspólnoty mieszkaniowe110,7%
stowarzyszenia niewpisane do KRS100,6%
fundacje80,5%
spółki jawne50,3%
oddziały zagranicznych przedsiębiorców30,2%
Pozostałe70,5%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w środę 15 maja 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (84,9% ogółu), własność zagraniczna (2,0% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,4% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych1 30984,9%
własność zagraniczna312,0%
własność prywatna krajowa pozostała221,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej40,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej30,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,1%
Pozostałe17111,1%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.