<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 15 maja 2019

15 maja 2019

W środę 15 maja 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 491 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (17,4% ogółu), małopolskie (9,8% ogółu) oraz śląskie (9,7% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie25917,4%
małopolskie1469,8%
śląskie1459,7%
wielkopolskie1288,6%
dolnośląskie1278,5%
pomorskie916,1%
łódzkie896,0%
podkarpackie845,6%
lubuskie704,7%
kujawsko-pomorskie644,3%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 19 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w środę 15 maja 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (24,0% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17,0% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,3% ogółu).

Budownictwo (PKD F)35824,0%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)25417,0%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)15310,3%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)1228,2%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)1026,8%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)966,4%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)835,6%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)594,0%
Informacja i komunikacja (PKD J)543,6%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)412,7%
Pozostałe16911,3%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 259 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,4% ogółu), transport drogowy towarów (4,0% ogółu) oraz fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (3,8% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)654,4%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)604,0%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)563,8%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)483,2%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)402,7%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)352,3%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)342,3%
Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z)342,3%
Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z)312,1%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)291,9%
Pozostałe1 05971,0%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 13 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w środę 15 maja 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (84,0% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (9,4% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z kodeksem cywilnym (2,3% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą1 25384,0%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1409,4%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym352,3%
spółki komandytowe181,2%
stowarzyszenia151,0%
fundacje80,5%
stowarzyszenia niewpisane do KRS60,4%
spółki jawne50,3%
oddziały zagranicznych przedsiębiorców30,2%
związki zawodowe30,2%
Pozostałe50,3%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 5 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w środę 15 maja 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (85,0% ogółu), własność zagraniczna (1,7% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,1% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych1 26885,0%
własność zagraniczna261,7%
własność prywatna krajowa pozostała161,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej30,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej10,1%
Pozostałe17711,9%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.