<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 15 listopada 2020

15 listopada 2020

W niedzielę 15 listopada 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 102 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 15 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (27,5% ogółu), wielkopolskie (13,7% ogółu) oraz łódzkie (10,8% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 13 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 15 listopada 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21,6% ogółu), Budownictwo (11,8% ogółu) oraz Transport i gospodarka magazynowa (10,8% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)2221,6%
Budownictwo (PKD F)1211,8%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)1110,8%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)109,8%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)87,8%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)87,8%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)87,8%
Informacja i komunikacja (PKD J)54,9%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)54,9%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)43,9%
Pozostałe98,8%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 62 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (5,9% ogółu), Transport drogowy towarów (4,9% ogółu) oraz Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (4,9% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 15 listopada 2020 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (93,1% ogółu), spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (5,9% ogółu) oraz inne niepubliczne jednostki organizacyjne systemu oświaty (1,0% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w niedzielę 15 listopada 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (92,2% ogółu), własność zagraniczna (4,9% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (2,9% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych9492,2%
własność zagraniczna54,9%
własność prywatna krajowa pozostała32,9%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.