<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 15 lipca 2020

15 lipca 2020

W środę 15 lipca 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 288 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,1% ogółu), wielkopolskie (9,4% ogółu) oraz małopolskie (9,1% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w środę 15 lipca 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (20,1% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17,9% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (8,9% ogółu).

Budownictwo (PKD F)25920,1%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)23117,9%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)1158,9%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)937,2%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)917,1%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)917,1%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)917,1%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)776,0%
Informacja i komunikacja (PKD J)564,3%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)393,0%
Pozostałe14511,3%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 227 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (3,9% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,5% ogółu) oraz Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (3,5% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 15 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w środę 15 lipca 2020 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (81,8% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (12,0% ogółu) oraz spółki komandytowe (1,3% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 9 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w środę 15 lipca 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (85,9% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (2,2% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,0% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych1 10685,9%
własność prywatna krajowa pozostała282,2%
własność zagraniczna262,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych30,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej20,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej20,2%
własność państwowych osób prawnych10,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
Pozostałe1169,0%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.