<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 14 stycznia 2020

14 stycznia 2020

We wtorek 14 stycznia 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 790 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (22,4% ogółu), śląskie (11,4% ogółu) oraz małopolskie (10,5% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 14 stycznia 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (19,2% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,3% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (12,9% ogółu).

Budownictwo (PKD F)15219,2%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)12916,3%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)10212,9%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)557,0%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)546,8%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)546,8%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)425,3%
Informacja i komunikacja (PKD J)344,3%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)334,2%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)283,5%
Pozostałe10713,5%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 197 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Transport drogowy towarów (4,1% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,8% ogółu) oraz Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (3,7% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 12 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 14 stycznia 2020 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (69,5% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (21,6% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (2,8% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 5 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 14 stycznia 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (72,4% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (2,0% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,1% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych57272,4%
własność prywatna krajowa pozostała162,0%
własność zagraniczna91,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
Pozostałe19124,2%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.