<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 14 sierpnia 2019

14 sierpnia 2019

W środę 14 sierpnia 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 898 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (21,5% ogółu), małopolskie (10,9% ogółu) oraz śląskie (10,1% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w środę 14 sierpnia 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (24,9% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (14,0% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (12,4% ogółu).

Budownictwo (PKD F)22424,9%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)12614,0%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)11112,4%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)758,4%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)637,0%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)525,8%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)394,3%
Informacja i komunikacja (PKD J)374,1%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)374,1%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)293,2%
Pozostałe10511,7%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 207 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (4,6% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,3% ogółu) oraz Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (3,0% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 17 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w środę 14 sierpnia 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (69,5% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (19,7% ogółu) oraz spółki komandytowe (3,6% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 5 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w środę 14 sierpnia 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (72,8% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (3,1% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,2% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych65472,8%
własność prywatna krajowa pozostała283,1%
własność zagraniczna111,2%
własność samorządowa10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,1%
Pozostałe20322,6%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.