<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 14 października 2020

14 października 2020

W środę 14 października 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 773 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (12,4% ogółu), wielkopolskie (11,8% ogółu) oraz małopolskie (10,3% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 19 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w środę 14 października 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (20,1% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (19,0% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,1% ogółu).

Budownictwo (PKD F)15520,1%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)14719,0%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)7810,1%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)567,2%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)567,2%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)506,5%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)435,6%
Informacja i komunikacja (PKD J)415,3%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)364,7%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)233,0%
Pozostałe8811,4%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 183 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (6,1% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (5,2% ogółu) oraz Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (4,0% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 10 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w środę 14 października 2020 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (79,7% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (12,8% ogółu) oraz spółki komandytowe (1,7% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w środę 14 października 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (81,1% ogółu), własność zagraniczna (0,9% ogółu) oraz własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej (0,4% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych62781,1%
własność zagraniczna70,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,4%
własność prywatna krajowa pozostała30,4%
własność samorządowa10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,1%
Pozostałe13116,9%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.