<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 14 maja 2023

14 maja 2023

W niedzielę 14 maja 2023 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 41 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 13 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (14,6% ogółu), pomorskie (14,6% ogółu) oraz dolnośląskie (9,8% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 12 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 14 maja 2023 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (19,5% ogółu), Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (17,1% ogółu) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (12,2% ogółu).

Budownictwo (PKD F)819,5%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)717,1%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)512,2%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)49,8%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)49,8%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)37,3%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)37,3%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)24,9%
Informacja i komunikacja (PKD J)24,9%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)12,4%
Pozostałe24,9%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 33 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (7,3% ogółu), Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (7,3% ogółu) oraz Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (4,9% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )37,3%
Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD )37,3%
Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD )24,9%
Działalność agencji reklamowych (PKD )24,9%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )24,9%
Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD )24,9%
Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD )12,4%
Działalność w zakresie architektury (PKD )12,4%
Działalność taksówek osobowych (PKD )12,4%
Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD )12,4%
Pozostałe2356,1%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Dwie najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 14 maja 2023 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (95,1% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (4,9% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w niedzielę 14 maja 2023 r. to własność krajowych osób fizycznych (97,6% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,4% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych4097,6%
własność zagraniczna12,4%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji