<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 14 maja 2022

14 maja 2022

W sobotę 14 maja 2022 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 133 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (41,4% ogółu), małopolskie (12,0% ogółu) oraz pomorskie (6,0% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 15 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 14 maja 2022 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (27,8% ogółu), Budownictwo (14,3% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (13,5% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)3727,8%
Budownictwo (PKD F)1914,3%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)1813,5%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)129,0%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)75,3%
Informacja i komunikacja (PKD J)75,3%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)64,5%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)64,5%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)64,5%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)53,8%
Pozostałe107,5%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 75 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (5,3% ogółu), Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (4,5% ogółu) oraz Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (4,5% ogółu).

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )75,3%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )64,5%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD )64,5%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )53,8%
Transport drogowy towarów (PKD )53,8%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD )53,8%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )43,0%
Działalność agencji reklamowych (PKD )32,3%
Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach (PKD )32,3%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD )32,3%
Pozostałe8664,7%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 8 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 14 maja 2022 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (63,2% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (30,1% ogółu) oraz spółki komandytowo-akcyjne (2,3% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w sobotę 14 maja 2022 r. to własność krajowych osób fizycznych (58,6% ogółu), własność zagraniczna (6,8% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,8% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych7858,6%
własność zagraniczna96,8%
własność prywatna krajowa pozostała10,8%
Pozostałe4533,8%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji