<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 14 listopada 2020

14 listopada 2020

W sobotę 14 listopada 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 76 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 15 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (27,6% ogółu), małopolskie (14,5% ogółu) oraz wielkopolskie (7,9% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 13 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 14 listopada 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (27,6% ogółu), Przetwórstwo przemysłowe (14,5% ogółu) oraz Budownictwo (14,5% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)2127,6%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)1114,5%
Budownictwo (PKD F)1114,5%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)810,5%
Informacja i komunikacja (PKD J)56,6%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)45,3%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)45,3%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)33,9%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)33,9%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)22,6%
Pozostałe45,3%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 51 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Transport drogowy towarów (5,3% ogółu), Wykonywanie instalacji elektrycznych (5,3% ogółu) oraz Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (5,3% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 14 listopada 2020 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (96,1% ogółu), spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (2,6% ogółu) oraz wspólnoty mieszkaniowe (1,3% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w sobotę 14 listopada 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (98,7% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,3% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych7598,7%
własność zagraniczna11,3%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.