<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 14 grudnia 2019

14 grudnia 2019

W sobotę 14 grudnia 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 148 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 14 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (39,9% ogółu), wielkopolskie (18,2% ogółu) oraz dolnośląskie (9,5% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 14 grudnia 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,9% ogółu), Budownictwo (10,8% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,8% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)2516,9%
Budownictwo (PKD F)1610,8%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)1610,8%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)149,5%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)138,8%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)117,4%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)106,8%
Informacja i komunikacja (PKD J)96,1%
Edukacja (PKD P)74,7%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)74,7%
Pozostałe2013,5%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 84 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (5,4% ogółu), Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (4,1% ogółu) oraz Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (3,4% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 9 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 14 grudnia 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (45,9% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (39,9% ogółu) oraz spółki komandytowe (6,1% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 5 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w sobotę 14 grudnia 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (69,6% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (5,4% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,7% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych10369,6%
własność prywatna krajowa pozostała85,4%
własność zagraniczna42,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych21,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,7%
Pozostałe3020,3%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.