<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 13 września 2022

13 września 2022

We wtorek 13 września 2022 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 751 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (20,4% ogółu), wielkopolskie (10,0% ogółu) oraz pomorskie (8,8% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 13 września 2022 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (22,4% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,6% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,8% ogółu).

Budownictwo (PKD F)16822,4%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)12516,6%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)8110,8%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)577,6%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)496,5%
Edukacja (PKD P)466,1%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)435,7%
Informacja i komunikacja (PKD J)395,2%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)314,1%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)273,6%
Pozostałe8511,3%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 174 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,8% ogółu), Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (4,5% ogółu) oraz Transport drogowy towarów (3,6% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )364,8%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )344,5%
Transport drogowy towarów (PKD )273,6%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )243,2%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )222,9%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )222,9%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )212,8%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )192,5%
Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD )162,1%
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD )152,0%
Pozostałe51568,6%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 19 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 13 września 2022 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (66,4% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (23,0% ogółu) oraz fundacje (2,1% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 13 września 2022 r. to własność krajowych osób fizycznych (69,1% ogółu), własność zagraniczna (7,5% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (4,0% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych51969,1%
własność zagraniczna567,5%
własność prywatna krajowa pozostała304,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej20,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,3%
Pozostałe14018,6%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji