<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 13 sierpnia 2019

13 sierpnia 2019

We wtorek 13 sierpnia 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 702 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,4% ogółu), wielkopolskie (12,8% ogółu) oraz dolnośląskie (9,4% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 13 sierpnia 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (22,4% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,2% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,8% ogółu).

Budownictwo (PKD F)15722,4%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)10715,2%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)8311,8%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)639,0%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)537,5%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)334,7%
Informacja i komunikacja (PKD J)324,6%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)314,4%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)273,8%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)233,3%
Pozostałe9313,2%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 193 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (4,6% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,3% ogółu) oraz Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (3,1% ogółu).

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )324,6%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )233,3%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )223,1%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )223,1%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD )202,8%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )192,7%
Transport drogowy towarów (PKD )182,6%
Tynkowanie (PKD )162,3%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )152,1%
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD )152,1%
Pozostałe50071,2%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 15 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 13 sierpnia 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (66,5% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (20,9% ogółu) oraz spółki komandytowe (3,8% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 5 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 13 sierpnia 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (67,5% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (5,3% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,6% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych47467,5%
własność prywatna krajowa pozostała375,3%
własność zagraniczna111,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,1%
Pozostałe17725,2%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.