<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 13 października 2020

13 października 2020

We wtorek 13 października 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 700 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,7% ogółu), małopolskie (10,3% ogółu) oraz wielkopolskie (9,9% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 13 października 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (19,7% ogółu), Budownictwo (18,3% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,4% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)13819,7%
Budownictwo (PKD F)12818,3%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)7310,4%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)476,7%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)446,3%
Informacja i komunikacja (PKD J)446,3%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)436,1%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)344,9%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)344,9%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)294,1%
Pozostałe8612,3%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 183 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (5,1% ogółu), Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (3,9% ogółu) oraz Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,9% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 13 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 13 października 2020 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (64,7% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (27,0% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (2,4% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 13 października 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (70,0% ogółu), własność zagraniczna (1,3% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,3% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych49070,0%
własność zagraniczna91,3%
własność prywatna krajowa pozostała91,3%
Pozostałe19227,4%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.