<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 13 marca 2023

13 marca 2023

W poniedziałek 13 marca 2023 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 1 082 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,4% ogółu), pomorskie (10,1% ogółu) oraz wielkopolskie (9,7% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 13 marca 2023 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (22,2% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,3% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,7% ogółu).

Budownictwo (PKD F)24022,2%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)17616,3%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)11610,7%
Informacja i komunikacja (PKD J)898,2%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)787,2%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)726,7%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)716,6%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)565,2%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)434,0%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)272,5%
Pozostałe11410,5%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 210 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (5,6% ogółu), Działalność związana z oprogramowaniem (5,5% ogółu) oraz Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (5,5% ogółu).

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )615,6%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )605,5%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )595,5%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )454,2%
Transport drogowy towarów (PKD )363,3%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )353,2%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )323,0%
Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD )232,1%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD )222,0%
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD )222,0%
Pozostałe68763,5%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 13 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 13 marca 2023 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (76,5% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (18,8% ogółu) oraz fundacje (1,3% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 5 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w poniedziałek 13 marca 2023 r. to własność krajowych osób fizycznych (69,4% ogółu), własność zagraniczna (9,0% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,5% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych75169,4%
własność zagraniczna979,0%
własność prywatna krajowa pozostała161,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,1%
Pozostałe21620,0%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji