<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 13 marca 2020

13 marca 2020

W piątek 13 marca 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 531 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (25,8% ogółu), wielkopolskie (11,9% ogółu) oraz małopolskie (9,4% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 13 marca 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (18,5% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,4% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (14,9% ogółu).

Budownictwo (PKD F)9818,5%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)8215,4%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)7914,9%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)366,8%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)356,6%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)336,2%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)305,6%
Informacja i komunikacja (PKD J)285,3%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)183,4%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)142,6%
Pozostałe7814,7%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 165 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (4,1% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,0% ogółu) oraz Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (2,8% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 13 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 13 marca 2020 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (52,7% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (36,0% ogółu) oraz spółki komandytowe (3,4% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 5 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w piątek 13 marca 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (54,8% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (2,4% ogółu) oraz własność zagraniczna (0,8% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych29154,8%
własność prywatna krajowa pozostała132,4%
własność zagraniczna40,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,2%
Pozostałe22141,6%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.