<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 13 maja 2023

13 maja 2023

W sobotę 13 maja 2023 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 92 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 15 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (22,8% ogółu), dolnośląskie (14,1% ogółu) oraz małopolskie (14,1% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 15 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 13 maja 2023 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (20,7% ogółu), Budownictwo (16,3% ogółu) oraz Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (10,9% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)1920,7%
Budownictwo (PKD F)1516,3%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)1010,9%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)99,8%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)88,7%
Informacja i komunikacja (PKD J)66,5%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)55,4%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)44,3%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)44,3%
Edukacja (PKD P)44,3%
Pozostałe88,7%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 53 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (6,5% ogółu), Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (5,4% ogółu) oraz Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (4,3% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 8 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 13 maja 2023 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (73,9% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (15,2% ogółu) oraz fundacje (4,3% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą6873,9%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1415,2%
fundacje44,3%
wspólnoty mieszkaniowe22,2%
stowarzyszenia11,1%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS11,1%
proste spółki akcyjne11,1%
organizacje społeczne oddzielnie niewymienione niewpisane do KRS11,1%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w sobotę 13 maja 2023 r. to własność krajowych osób fizycznych (73,9% ogółu), własność zagraniczna (7,6% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (5,4% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych6873,9%
własność zagraniczna77,6%
własność prywatna krajowa pozostała55,4%
Pozostałe1213,0%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji