<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 13 lutego 2021

13 lutego 2021

W sobotę 13 lutego 2021 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 34 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 10 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (26,5% ogółu), wielkopolskie (14,7% ogółu) oraz łódzkie (11,8% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 12 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 13 lutego 2021 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26,5% ogółu), Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (14,7% ogółu) oraz Budownictwo (8,8% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)926,5%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)514,7%
Budownictwo (PKD F)38,8%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)38,8%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)25,9%
Informacja i komunikacja (PKD J)25,9%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)25,9%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)25,9%
Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (PKD R)25,9%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)25,9%
Pozostałe25,9%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 26 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (11,8% ogółu), Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (5,9% ogółu) oraz Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (5,9% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 13 lutego 2021 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (82,4% ogółu), wspólnoty mieszkaniowe (14,7% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (2,9% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w sobotę 13 lutego 2021 r. to własność krajowych osób fizycznych (85,3% ogółu), własność zagraniczna (11,8% ogółu) oraz własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych (2,9% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych2985,3%
własność zagraniczna411,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych12,9%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.