<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 13 lutego 2020

13 lutego 2020

W czwartek 13 lutego 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 599 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,5% ogółu), wielkopolskie (11,2% ogółu) oraz małopolskie (9,5% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 13 lutego 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (19,4% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (12,2% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (9,8% ogółu).

Budownictwo (PKD F)11619,4%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)7312,2%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)599,8%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)518,5%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)457,5%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)396,5%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)325,3%
Informacja i komunikacja (PKD J)305,0%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)294,8%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)233,8%
Pozostałe10217,0%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 180 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie instalacji elektrycznych (3,8% ogółu), Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,2% ogółu) oraz Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (3,0% ogółu).

Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )233,8%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )193,2%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD )183,0%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )183,0%
Transport drogowy towarów (PKD )183,0%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )162,7%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )152,5%
Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD )142,3%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )122,0%
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD )111,8%
Pozostałe43572,6%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 16 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 13 lutego 2020 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (56,9% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (28,5% ogółu) oraz spółki komandytowe (4,2% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w czwartek 13 lutego 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (58,8% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (5,3% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,5% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych35258,8%
własność prywatna krajowa pozostała325,3%
własność zagraniczna91,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej20,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,2%
Pozostałe20133,6%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.