<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 13 listopada 2022

13 listopada 2022

W niedzielę 13 listopada 2022 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 30 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 13 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (20,0% ogółu), śląskie (13,3% ogółu) oraz lubelskie (13,3% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 10 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 13 listopada 2022 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (20,0% ogółu), Pozostała działalność usługowa (16,7% ogółu) oraz Transport i gospodarka magazynowa (13,3% ogółu).

Budownictwo (PKD F)620,0%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)516,7%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)413,3%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)413,3%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)310,0%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)310,0%
Edukacja (PKD P)26,7%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)13,3%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)13,3%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)13,3%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 22 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (10,0% ogółu), Wykonywanie instalacji elektrycznych (6,7% ogółu) oraz Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (6,7% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 4 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 13 listopada 2022 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (90,0% ogółu), spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (3,3% ogółu) oraz wspólnoty mieszkaniowe (3,3% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w niedzielę 13 listopada 2022 r. to własność krajowych osób fizycznych (93,3% ogółu) oraz własność zagraniczna (3,3% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych2893,3%
własność zagraniczna13,3%
Pozostałe13,3%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji