<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 13 listopada 2021

13 listopada 2021

W sobotę 13 listopada 2021 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 61 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 15 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,0% ogółu), wielkopolskie (11,5% ogółu) oraz małopolskie (9,8% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 13 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 13 listopada 2021 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (34,4% ogółu), Budownictwo (19,7% ogółu) oraz Pozostała działalność usługowa (9,8% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)2134,4%
Budownictwo (PKD F)1219,7%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)69,8%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)58,2%
Edukacja (PKD P)46,6%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)34,9%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)23,3%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)23,3%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)23,3%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)11,6%
Pozostałe34,9%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 39 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (13,1% ogółu), Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (11,5% ogółu) oraz Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (6,6% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Dwie najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 13 listopada 2021 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (93,4% ogółu) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (6,6% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w sobotę 13 listopada 2021 r. to własność krajowych osób fizycznych (93,4% ogółu) oraz własność zagraniczna (3,3% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych5793,4%
własność zagraniczna23,3%
Pozostałe23,3%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji