<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 13 lipca 2021

13 lipca 2021

We wtorek 13 lipca 2021 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 642 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,8% ogółu), wielkopolskie (11,2% ogółu) oraz małopolskie (8,9% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 13 lipca 2021 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (19,6% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,3% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,8% ogółu).

Budownictwo (PKD F)12619,6%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)9815,3%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)7611,8%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)568,7%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)406,2%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)396,1%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)375,8%
Informacja i komunikacja (PKD J)365,6%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)345,3%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)213,3%
Pozostałe7912,3%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 184 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,6% ogółu), Transport drogowy towarów (3,4% ogółu) oraz Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (3,3% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 13 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 13 lipca 2021 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (67,3% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (25,1% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,6% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 13 lipca 2021 r. to własność krajowych osób fizycznych (72,6% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (2,6% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,7% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych46672,6%
własność prywatna krajowa pozostała172,6%
własność zagraniczna111,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej20,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,3%
Pozostałe14122,0%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.