<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 12 września 2023

12 września 2023

We wtorek 12 września 2023 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 080 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (21,9% ogółu), małopolskie (10,1% ogółu) oraz wielkopolskie (9,2% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 19 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 12 września 2023 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (19,5% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,6% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (14,2% ogółu).

Budownictwo (PKD F)21119,5%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)16915,6%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)15314,2%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)857,9%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)635,8%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)625,7%
Edukacja (PKD P)585,4%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)545,0%
Informacja i komunikacja (PKD J)514,7%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)373,4%
Pozostałe13712,7%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 213 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (5,2% ogółu), Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (4,6% ogółu) oraz Działalność prawnicza (3,5% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )565,2%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )504,6%
Działalność prawnicza (PKD )383,5%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )312,9%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )302,8%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )282,6%
Transport drogowy towarów (PKD )272,5%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD )272,5%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )232,1%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )232,1%
Pozostałe74769,2%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 16 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 12 września 2023 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (73,4% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (18,9% ogółu) oraz fundacje (1,8% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 5 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 12 września 2023 r. to własność krajowych osób fizycznych (71,5% ogółu), własność zagraniczna (7,9% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (3,1% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych77271,5%
własność zagraniczna857,9%
własność prywatna krajowa pozostała333,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
własność państwowych osób prawnych10,1%
Pozostałe18817,4%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji