<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 12 stycznia 2020

12 stycznia 2020

W niedzielę 12 stycznia 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 59 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 14 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa śląskie (15,3% ogółu), pomorskie (13,6% ogółu) oraz mazowieckie (13,6% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 12 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 12 stycznia 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (33,9% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (13,6% ogółu) oraz Przetwórstwo przemysłowe (11,9% ogółu).

Budownictwo (PKD F)2033,9%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)813,6%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)711,9%
Informacja i komunikacja (PKD J)610,2%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)46,8%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)46,8%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)35,1%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)23,4%
Edukacja (PKD P)23,4%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)11,7%
Pozostałe23,4%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 39 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie instalacji elektrycznych (10,2% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (6,8% ogółu) oraz Praktyka lekarska ogólna (5,1% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Dwie najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 12 stycznia 2020 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (98,3% ogółu) oraz wspólnoty mieszkaniowe (1,7% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w jednej grupie w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Jedyna forma własności, która występuje wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w niedzielę 12 stycznia 2020 r., to własność krajowych osób fizycznych (100,0% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych59100,0%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.