<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 12 marca 2023

12 marca 2023

W niedzielę 12 marca 2023 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 59 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 14 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,6% ogółu), śląskie (11,9% ogółu) oraz pomorskie (10,2% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 12 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 12 marca 2023 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (27,1% ogółu), Budownictwo (15,3% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,9% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)1627,1%
Budownictwo (PKD F)915,3%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)711,9%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)58,5%
Informacja i komunikacja (PKD J)58,5%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)46,8%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)35,1%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)35,1%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)35,1%
Edukacja (PKD P)23,4%
Pozostałe23,4%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 41 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (10,2% ogółu), Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (10,2% ogółu) oraz Działalność związana z oprogramowaniem (5,1% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w jednej grupie w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Jedyna forma prawna, w której prowadzone są podmioty rozpoczynające działalność w niedzielę 12 marca 2023 r., to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (100,0% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w niedzielę 12 marca 2023 r. to własność krajowych osób fizycznych (91,5% ogółu) oraz własność zagraniczna (8,5% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych5491,5%
własność zagraniczna58,5%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji