<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 12 maja 2024

12 maja 2024

W niedzielę 12 maja 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 55 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 15 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (16,4% ogółu), zachodniopomorskie (12,7% ogółu) oraz wielkopolskie (10,9% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 12 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 12 maja 2024 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (32,7% ogółu), Informacja i komunikacja (12,7% ogółu) oraz Przetwórstwo przemysłowe (10,9% ogółu).

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 36 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (10,9% ogółu), Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (7,3% ogółu) oraz Działalność związana z oprogramowaniem (7,3% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )610,9%
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD )47,3%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )47,3%
Zakładanie stolarki budowlanej (PKD )23,6%
Transport drogowy towarów (PKD )23,6%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )23,6%
Przygotowanie terenu pod budowę (PKD )23,6%
Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD )23,6%
Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD )23,6%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )23,6%
Pozostałe2749,1%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 12 maja 2024 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (96,4% ogółu), wspólnoty mieszkaniowe (1,8% ogółu) oraz stowarzyszenia (1,8% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w niedzielę 12 maja 2024 r. to własność krajowych osób fizycznych (92,7% ogółu) oraz własność zagraniczna (5,5% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych5192,7%
własność zagraniczna35,5%
Pozostałe11,8%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji